Kādam mērķim kalpo reliģijas un citi sociālie formējumi?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.