Apziņa un prāts – Ego un prāts

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.