Apziņa un uztvere

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.