Apziņas uzdevums

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.