Cilvēka Apziņas Para-spēju mācības un trenniņi.

Mācību ietvaros apgūsi:

– izpratni par enerģiju, vibrācijām un frekvencēm;

– smalkās redzes aktivizēšanas prakses;

– cilvēka enerģētisko lauku (auras) struktūru redzēšanu un ietekmēšanu;

– uzmanības un redzes koncentrācijas prakses un to efektus;

– savu un citu indivīdu energoinformatīvo centru (čakru) – aktivizēšana un pārvaldīšana;

– elpošanas prakses, spriedzes (stresa) noņemšanu un veselības stāvokļa diagnostiku;

– prasmes darboties ar savu enerģētiku un enerģijas impulsu vadīšanu;

– darbs ar visiem pirmelementiem: Uguns, Zeme, Gaiss, Ūdens;

– darbs ar energoinformatīvajiem simboliem;

– domu, domformu, tēlu translācija un nolasīšana;

– smalkās materializācijas pamatu apgūšana;

– intuitīvo zemapziņas resursu apgūšana un izmantošana;

– Apziņas un uztveres stāvokļu maiņa un pielāgošana;

– Apziņas transformācija ar tumsu;

– Apziņas transformācija ar gaismu;

– darbs ar magnētismu;

– energoinformatīvā aizsardzība un uzbrukums;

– kolektīvās energoinformatīvās darbības principi un rezultāti;

– praktiskā attālinātā energoinformtīvā ietekme ar interneta un citu sakaru līdzekļu palīdzību;

– Sociālās realitātes matricas energoinformatīvie algoritmi;

– u.c.

Šīs visas un vēl dziļākas iespējas ir pieejamas lielai daļai mūsu zemes iedzīvotāju. Tās kļūst organiskas brīdī, kad saprotam, kādam mērķim tās ir paredzētas, apzināmies savu būtību un izvēlāmies savu dzīves ceļu. Tieši tādēļ piekļuve šīm praktiskajām mācībām sākas tikai pēc Cilvēka Mācību un Dzimtas Mācības kursu apgūšanas.

Šīs mācības pieejamas CAS studentiem, kuri apguvuši vai vismaz apgūst praktisko mācību kursu – Sevis apzināšanās sajūtu līmenī (http://cilveki.com/macibas/praktiskais-apzinas-attistibas-kurss/sevis-apzinasanas-sajutu-limeni/), kas ir praktiskā sagatavošana tālākai darbībai ar energoinformatīvajām struktūrām.

Mācības un trenniņus vada Cilvēka Apziņas Skolas pasniedzējs un dibinātājs – Rolands: http://cilveki.com/konsultacijas/konsultacijas/rolands-cernis/

Par Cilvēka Apziņas Skolu: http://cilveki.com/par-cilveka-apzinas-skolu-zurnalam-misterija/

Mācības sāksim tiklīdz nokomplektēsim grupu un vienosimies par mācību laikiem ar grupas dalībniekiem.

Mācībām piesakies rakstot uz: info@cilveki.com