Cilvēkam pienākas viss, jo viņš ir dzimis? Kā piedalāmies vai nepiedalāmies savas dzīves veidošanā?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.