Cilvēks – radījums vai radītājs?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.