Dzimtas tradīciju trūkums – tukšuma sajūta. Kurš maksā par baznīcas rituāliem?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.