Instruments, kas nodrošina attīstību un ceļ atbildību

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.