Kā atšķiras ļautiņš no cilvēka?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.