Kā dzīvojam?

Alkohols, Cigaretes, pārējās Narkotiskās vielas, Reliģijas un citas Izklaides – lai bēgtu no realitātes padarot savu dzīvi bezjēdzīgu.

Algotais darbs un Kredīti – lai dzīvotu atkarībā no “vāveres riteņa” un nebūtu laika aizdomāties par savu dzīvi.

Patērēšana – antideprsants un sirdsapziņas (kopapziņas) klusinātājs.

Kulinārija un Baudu kultūra – lai kompensētu savas iekšējās pasaules trūkumus, izraisot fiziskā ķermeņa defektus.

Farmakaloģija un Vakcinācija – lai sagrautu organisma reģenerācijas un pašregulācijas spējas.

Masu mēdiji un Reklāmas – lai manipulētu un uzturētu atkarību no pastāvošās iekārtas.

Pensija, Sociālie dienesti, Bāriņtiesas – lai sašķeltu sabiedrību caur ģimenes un dzimtas institūta iznīcināšanu.

Izglītības sistēma un sociālo Ideālu/Panākumu propoganda – lai ierobežotu cilvēka attīstības potenciālu, pataisot viņu derīgu tikai pastāvošās iekārtas uzturēšanai.

Kari, Vēlēšanas un Politika – lai caur bailēm, bezatbildīgu patriotismu un sektoriālu ideoloģiju, sniegtu ilūziju, ka pastāvošā iekārta ir vienīgais sabiedrībai iespējamais ceļš uz attīstību, lai gan patiesībā iznīcina pašus cilvēkus un cilvēcību.

Rolands Černis
Cilvēka Apziņas Skola