Kā emocijas aizstāj informāciju, radot ilūziju – uzturs un ciešanas.

No Praktiskā Apziņas Attīstības kursa.