Kā mēs apzināmies savu būtību?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.