Kā tikt galā ar sev nevēlamām programmām – atkarībām, slimībām un citām mūsu dzīves kvalitāti graujošām komponentēm?

Kā iepriekšējos rakstos tika skaidrots – mūsu dzīvi nosaka programmas, kuras mēs paši vai kāds cits mūsu energoinformatīvajos laukos ieraksta. Taču, ja jau kāds tās ieraksta, vajadzētu būt arī risinājumam kā no tām atbrīvoties.
Risinājumi ir dažādi, taču ne visi ir vienlīdz efektīvi. Pārsvarā gadījumos psihoterapeiti un citi speciālisti piedāvā savus “problēmlauciņus” jeb programmas aizvietot ar kādu citu lauciņu vai programmu, kā rezultātā mēs pārstājam realizēt iepriekšējo kaitniecīgo programmu, bet sākam realizēt citu programmu. Taču vairums šādu metožu noved pie citām problēmām, jo pēc kāda laika izrādās, ka jaunā programma arī sāk izraisīt dažādas blaknes, kuras ar laiku arī var sākt radīt traucēkļus dzīves kvalitātei. Turklāt, dažos gadījumos izraisot pat lielākas psihes un veselības problēmas nekā tās, no kurām iepriekš vēlējāmies atbrīvoties.

Attiecīgi, kā ir minēts iepriekš, jebkura problēma jārisina vismaz 3 līmeņos: fiziskajā, emocionālajā un mentālajā. Ar svarīgāko nosacījumu – ja tiešām vēlamies šo problēmu atrisināt.

Daudziem var rasties jautājums vai neizpratne – ko nozīmē problēmu risināt mentālā līmenī? Mēs taču vienmēr izmantojam savas prāta spējas, lai kaut ko risinātu. Tas tiesa, bet prāts ir tikai mūsu mentālās sastāvdaļas izpildinstruments. Savukārt mentālā ķermeņa pārvaldnieks ir mūsu apziņa. Secinājums viens! Lai risinātu problēmu mentālā līmenī, ir jāpārvar Garīgais slinkums un jāķeras klāt apziņas transformācijas procesiem – vai tautas valodā – apziņas/uztveres paplašināšanai.

Kā notiek pilnvērtīga problēmas risināšana?

Mēs varam atrast dažādus dziedniekus un, ja paveiksies, attiecīgais dziednieks palīdzēs risināt šo problēmu visos iepriekšminētajos līmeņos, bet, ja trāpās kāds, kurš nebūs pietiekami ieinteresēts līdzēt, var arī savārīt vēl lielākas ziepes. Jebkurā gadījumā, dziednieku izvēli atstāšu katra paša kritiskās izvēles ziņā, bet iedošu nelielu aprakstu, kas sniegtu izpratni dziednieka palīdzības izvērtēšanā vai arī kritērijus, pēc kuriem pašam kļūt apzinātam un ķerties pie savu problēmu risināšanas (protams arī šinī gadījumā – sākumā ieteicams, kāda daudz maz apzināta indivīda padoms, jo ne vienmēr mēs sevi pārzinām pietiekami labi, lai spētu būt kritiski pret sevi un savām programmām).

Sāksim no paša sākuma, kur tās problēmas rodas?

Dzīvojot mūsdienu izpratnē – pilnvērtīgi aktīvu dzīvi, mēs saskaramies ar dažādiem dzīves pārbaudījumiem (kārdinājumiem, kairinātājiem, vilinājumiem). Kā jau mēs zinām, ne vienmēr visus izturam un spējam atturēties (citi vispār uzskata, ka jāļaujas visam, kas mūsu dzīvē ienāk – tādā veidā savu rīcību attaisno ar it kā ļaušanos dzīves notikumu plūsmai). Un tie pārbaudījumi, kurus neesam dažādu apsvērumu dēļ izturējuši, ar laiku pārvēršas par mūsu problēmjautājumiem, kuri skaisti ierakstās mūsu emocionālajā un mentālajā laukā, kas, akumulējoties caur mūsu ēterisko ķermeni un enerģētiskajiem centriem, sāk atstāt savas pēdas arī mūsu fiziskajā ķermenī.

Kas ir šie pārbaudījumi?

Katrs pārbaudījums, kuru mēs savas dzīves laikā pārvaram, tēlaini izsakoties, ir pakāpiens mūsu izaugsmes ceļā. Savācot pietiekami lielu pakāpienu skaitu, šie pakāpieni sāk formēt pamatus nākamajam attīstības etapam, kurā ieejot mēs atkal sākam gūt jaunu pieredzi. Tas ir tik pat kā no nulles, jo nākamais etaps vienmēr ir neskaitāmas reizes plašāka apziņas mēroga ceļš/skola un visa iepriekš uzkrātā pieredze kalpo tikai kā atskaites punkts jaunā ceļa uzsākšanai. Šo jauno apziņas mērogu var nosacīti saukt par mūsu jauno kvalitāti, kurā sperot pirmos soļus mēs esam nepieredzējuši un savā ziņā vārgi, jo neesam vēl uzkrājuši pietiekamu apziņas gaismas apjomu šai jaunajai, plašākai apziņas kvalitātei, lai spētu izgaismot savu ceļu un līdz ar to bieži vien meklējam atbalstam citu gaismas nesēju – skolotāju/meistaru/padomdevēju, kurš šinī kvalitātē jau ir realizējies vai vismaz akumulējis pietiekamu apziņas gaismas apjomu. Turpretī, atminoties sevi iepriekšējā apzinātības kvalitātē, mēs tajā sevi apzinājāmies kā gaismas pārpilnu un pieredzes bagātu būtni. Taču tas bija “vakar” – mēs bijām Guliveri liliputu zemē, taču tagad, mūsu apziņai augot plašumā, esam nonākuši apziņas milžu zemē. Secinājums: mūsu gaismas spēku nosaka mūsu apziņas attīstības līmenis (mērogs) un apziņas kvalitāte, kuru esam sasnieguši.

Atgriežoties pie dzīves pārbaudījumiem, kurus mēs neizturējām, kā arī citu indivīdu ievadītām programmām. Šie elementi ir vieglāk uztverami kā domtēli, kuri formējas mūsu mentālajā laukā – pēc tam atkarībā no mūsu psihotipa kļūstot par mūsu pārliecību, ieradumu, atkarību vai citiem vārdiem sakot – problēmu, caur kuru tiek nosmelta mūsu dzīvības enerģija.

Kā tikt vaļā no šiem nevajadzīgajiem domtēliem?

Lai atbrīvotos no mums nevēlamiem domtēliem, tie ir jāaizstāj ar ko citu, bet pirms aizstāšanas no tiem ir jāatbrīvojas. Attiecīgi, šeit katrs speciālists pielieto savas prakses – pa priekšu atbrīvojot no viena konkrētā domtēla un pēc tam viņa vietā ieliekot kādu citu. Taču ir vēl kāds variants, kuru īstenojot nebūs nepieciešams atbrīvoties no katra domtēla atsevišķi un aizvietot to ar kādu citu!

Katrs domtēls ir ar attiecīgo enerģijas tilpumu/kapacitāti – enerģijas daudzums, ko nepieciešams patērēt uz vienu vai otru domtēla struktūru, tās uzturēšanu. Ņemot vērā to, ka mūsu mentālajā laukā ir ļoti daudz šādu domtēlu, kurus esam uzkrājuši savā apzinātības līmenī, ir nepieciešams efektīvs risinājums, jo vairumam ļaužu nepietiks ar visu mūžu, lai izanalizētu un izprastu visas savas programmas. Tieši tāpēc apskatīsim domtēliem piemītošo īpašību – vibrāciju līmeni. Pēc tā ir iespējams sagrupēt domtēlus jeb programmas to kvalitātēs un emocionālajos fonos.

Cilvēka apzinātības pakāpe nosaka piesaistāmo domtēlu vibrāciju frekvenci – jo plašāka apziņa, jo cilvēks piesaista augstākas frekvences domtēlus/programmas. Vēl viena likumsakarība: ja mentālā plāna domtēls ar zemu vibrāciju līmeni saskaras ar mentālā plāna domtēlu, kam ir augstāks vibrāciju līmenis (attiecīgi pats domtēls ir plašāks un dziļāks, ar plašāku apzinātības pakāpi), tad domtēls ar zemām vibrācijām likvidējas bez jebkādas mentālās vai emocionālās piepūles – tas vienkārši tiek vai nu absorbēts (ja nav pretrunā ar augstāku vibrāciju domtēlu) vai nu izdzēsts (ja tas nes sevī pretēju programmu). Šo procesu varam nosaukt par apziņas paplašināšanu, lēcienu jaunā kvalitātē, kur vecie domtēli vairs nav aktuāli, ļaujot koncentrēties uz tālāku apziņas attīstību.

Tagad iziesim pakāpeniski, lai saprastu kādi procesi ir nepieciešami šim lēcienam. Vai citiem vārdiem – ko patiess dziednieks darīs, lai palīdzētu cilvēkam atbrīvoties no nevēlamiem traucēkļiem dzīvē!

– Pa priekšu cilvēkam ir jārada izpratne par procesiem, kuri ir noveduši viņu pie attiecīgās problēmas. Dziednieks var palīdzēt atvērt apziņu kalpojot kā gids un neuzkrītoši pievedot indivīda apziņu līdz tam līmenim, kur viņš pats sāk apzināties problēmas cēloņus. Kad viņš tos ir apzinājies, viņam pašam rodas vēlme mainīt savu dzīvi. Mainās attieksme pret pasauli, pret apkārtējo vidi, mainās domāšana un dzīves veids. Viņam rodas vēlme attīstīties jaunā kvalitātē, jo viņš sajūt augstākas emocionālās vibrācijas – vairāk dzīvības enerģiju.
– Nākamais etaps ir atrast un izprast jaunu mērķi dzīvē (mērķis kā attīstības palīgelements vai ideālā variantā kā izaugsmes galamērķis), jo bez jaunā mērķa indivīda tieksme uz jauno kvalitāti ar laiku izgaisīs un viņš atgriezīsies iepriekšējo domtēlu varā, ja apziņa nebūs nostiprinājusies uz jaunajiem pamatiem. Palīgs vai dziednieks var palīdzēt izprast jauno apziņas statusu un indivīda atrašanās vietu jaunajā kvalitātē – kā šūniņa milzīgā organismā, kā ietvaros gūst jaunu pieredzi un uzņemas atbildību par sevi, savu apkārt esošo vidi, savu radošumu un savu spēju sevi realizēt, sniedzot pienesumu šī organisma izaugsmē.
– Un visbeidzot, kad šie etapi ir izpildīti var sākties atbrīvošanās no vecajiem domtēliem un enerģētiskās sistēmas atjaunošana, labošana. Indivīds pats sāks formēt jaunus uzvedības, runas un domu modeļus – attiecīgi veidosies jaunas kvalitātes domtēli, kuri likvidēs zemo vibrāciju domtēlus un programmas. Dziednieks vai palīgs var palīdzēt formēt jaunus domtēlus, vienojoties ar indivīdu, ka tie paudīs viņa jaunās kvalitātes būtību un mērķus. Šie domtēli būs enerģētiski daudz ietilpīgāki un spēcīgāki – attiecīgi šīs programmas izdzēsīs visas iepriekšējās. Jaunie augsto vibrāciju domtēli tiek formēti pateicoties lejupejošajām energoinformatīvajām plūsmām, kuras nes sev līdzi Absolūta domtēlus, no kuriem katra indivīda apziņa paņems to, ko spēs aptvert ar savu apzinātības pakāpi. Šinī procesā notiek indivīda atkalapvienošanās ar lielāku sistēmu, tiek atjaunota saikne ar šīs sistēmas impulsiem, no kuriem indivīds ar dažādu kaitniecīgu domtēlu palīdzību bija atvienots un attiecīgi nespēja sinhronizēties ar kopējo apziņas lauku. Tātad tiek nostiprināts indivīda apziņas lauks. Tiek atjaunota indivīda enerģētiskās sistēmas saikne ar planetāro energosistēmu – veidojas harmonija ar dabu. Tādā veidā indivīds, stabilizējot un attīrot sevi visos enerģētiskās sistēmas līmeņos, noformē jaunus domtēlus, kuru pamatā ir pozitīvs pasaules redzējums un uztvere, caur kuru tiek izprasta “jaunā” dzīves-mīlestības jēga.

Šis ceļš ir pārbaudīts un darbojas – tāpēc varu to ieteikt arī citiem. Un tiem, kuri vēlas kādam palīdzēt, ieteiktu arī pieturēties pie šādiem principiem. Protams, jāatceras pats galvenais princips – lai palīdzētu citiem, ir jāsāk strādāt ar sevi. Ja pats vēl neesi izgājis cauri šiem procesiem, labāk visupirms palīdzi sev.

Vēlu panākumus sevis pilnveidošanā un apziņas paplašināšanā!

Cilvēka Apziņas Skola
Rolands Černis
16.06.2016.