Kādas vērtības nosaka sabiedrības virzību mūsdienās? Kā mainīt vērtības? Informācija un zināšanas.

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.