Kas nepieciešams cilvēka attīstībai? Dabas ietekme uz cilvēka attīstību.

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.