Ko var saukt par Cilvēku?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.