Laiks iziet no standarizētās un sistēmiskās apziņas modeļa.

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.