Mērķi

  • Palielināt cilvēku skaitu, kas piekopj dzīvi bez alkohola un citām apreibinošam vielām, kā arī vēlas ilgtermiņā atrasties pie vesela saprāta un skaidras apziņas.
  • Pievērst cilvēkus veselīgam dzīvesveidam un veselīgam uzturam.
  • Tikumīga sabiedrība kā skaidras apziņas pamats.
  • Paplašināt Latvijas iedzīvotāju izpratni par mūsdienu sabiedrībā pastāvošajiem pilnvērtīgas un laimīgas dzīves traucēkļiem.
  • Sniegt Latvijas iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju un praktiskas metodes, kā apzināti atbrīvoties no tā, kas traucē pilnvērtīgi un laimīgi dzīvot.
  • Palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem atbrīvoties no kaitīgām atkarībām.
  • Stiprināt ģimenes nozīmi mūsu sabiedrībā.
  • Samazināt laulību šķiršanu un izjukušo ģimeņu skaitu Latvijā.
  • Radīt vidi skaidram un veselīgam dzīvesveidam.
  • Mudināt Latvijas iedzīvotājus vienoties atbildīgas un cilvēcīgas sabiedrības veidošanā.