Mērķis – celt atbildību

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.