Ideja

"Ceļš uz skaidru apziņu" logo

Veselīgas dzīvesziņas un tikumu tautas darbnīca
„Mēs – Cilvēki”

Pasākuma nosaukums radies, apzinoties sevi kā Cilvēku, kurš ir neatņemama dabas sastāvdaļa. Cilvēks ar lielo burtu – kurš rūpējas par sevi, par vidi, kurā atrodas, un par sev līdzīgajiem. Cilvēks saprot, ka nav vienīgais ar šādiem mērķiem un pasaules redzējumu. Lūk, arī veidojas atziņa „Mēs – Cilvēki”.

Viens no galvenajiem Cilvēka pamatprincipiem ir nekaitēt sev un savai apkārtnei. Cilvēks apzinās savu ciešo saikni un līdz ar to arī atkarību no vides, kurā tas atrodas, un sev līdzīgajiem.

Tautas darbnīcas formāts:

 • Darbnīcas mērķis ir radīt brīvu, nepiespiestu vidi pozitīvai komunikācijai un jaunu kontaktu veidošanai, kas veicinātu Cilvēcīgas sabiedrības attīstību;
 • nodrošināt iespēju satikties Cilvēkiem, kurus vieno kopīgas intereses un mērķi, kā arī dalīties ar savu redzējumu, kopīgi veidojot un papildinot pasākuma programmu (iepriekš saskaņojot savu dalību programmā ar organizatoriem);
 • katrs dalībnieks var pieteikties individuāli, vai arī pārstāvot kādu kopu, biedrību vai organizāciju;
 • visi, kuri vēlas, varēs sniegt savu vēstījumu, redzējumu vai zināšanas, kas attiecas uz mūs visus vienojošiem mērķiem;
 • visiem dalībniekiem ir iespēja iepriecināt un ieintriģēt apmeklētājus ar savu individuālo priekšnesumu vai paraugdemonstrējumu, kā arī piebiedroties kopīgajiem Darbnīcas pasākumiem.

Pasākums norisināsies brīvā dabā, ar aktīvas atpūtas iespējām. Paredzams ir veselīgs dienas režīms, kas ietver dabas laika ritmu ievērošanu (atbilstoši tiem arī tiks pakārtotas aktivitātes).

Tiks piedāvātas dažāda veida aktivitātes, izklaides iespējas gan bērniem, gan pieaugušajiem un tirdziņš visu trīs dienu laikā. Būs iespējams uzzināt un iemācīties ko jaunu no dažādiem amatniekiem un meistariem, kā arī izmēģināt savus spēkus dažādās fizisko aktivitāšu meistarklasēs.

Dzīvā mūzika un folkloras kopas (deju ansambļi) palīdzēs radīt pasākuma gaisotni. Pasākuma kulminācija – dzīvības enerģijas iegriešanas rituāls pēc sentēvu tradīcijām.

Visu trīs dienu garumā paralēli visām pārējām aktivitātēm norisināsies informatīvi un izglītojoši semināri praktiķu vadībā par tēmām, kas saistītas ar veselīgu un apzinātu dzīvesveidu:

 • organisma intoksikācijas procesi,
 • alkohola, tabakas un citu narkotisko vielu ietekme uz mūsu dzīvi un veselību,
 • veselīga uztura nozīmīgums,
 • atbrīvošanās no dažādām atkarībām un traucēkļiem mūsu dzīvē;
 • citas tēmas, kuras tiešā vai netiešā veidā ietekmē mūsu dzīves kvalitāti.

Dienas noslēgumā, pēc vakariņām, notiks sarunas pie uguns, kur būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par attiecīgo tēmu kādam praktiķim vai konkrētajā tēmā kompetentam cilvēkam, kā arī apspriest citus tematus.

Tēmas, kuras mūs vieno:

 • SKAIDRA UN SKAIDRI DOMĀJOŠA LATVIJA;
 • VESELA UN SOCIĀLI AKTĪVA SABIEDRĪBA;
 • TIKUMS UN KULTŪRA KĀ CILVĒCĪGAS SABIEDRĪBAS PAMATS;
 • KATRA CILVĒKA ATBILDĪBA PAR SAVAS DZĪVES KVALITĀTI.

Tautas darbnīcas uzdevumi un mērķi:

 • veselais saprāts kā sabiedrības saliedēšanas pamats;
 • izcelt Cilvēka nozīmi ģimenes, tautas, dzimtenes un visas cilvēces stiprināšanā;
 • palīdzēt izprast kaitīgos ieradumus un citus šķēršļus, kas traucē dzīvot pilnvērtīgi un laimīgi, dalīties ar idejām un padomiem, kā atbrīvoties no tiem;
 • sniegt informāciju un praktiskus piemērus pilnvērtīgas dzīves veidošanā;
 • dalīties visa veida pieredzē ceļā uz sevis kā Cilvēka apzināšanos;
 • veselīgi un jautri pavadīt laiku savu tuvinieku un citu līdzīgi domājošu cilvēku lokā.

Norises vieta: Madonas novads, Dzelzavas pagasts, Kalna Matiņi

Norises laiks: nedēļas nogale no 10.07.2015. līdz 12.07.2015. Jebkurā brīdī šajā laikā iespējams atbraukt un iesaistīties notiekošajā. Semināri, sarunas un meistarklases vieno kopīga tematika, taču tās nav saistītas vienā ciklā.

Nakšņošanas iespējas:

 • teltīs,
 • semināru telpā,
 • kūtsaugšā (sienā),
 • savā auto.

Pasākuma valoda: semināri, sarunas un saskarsme notiks galvenokārt divās valodās – latviešu un krievu. Bet, ja īpaši interesē tēma, kuru apspriedīs valodā, kurā sazināties grūti – gan atradīsies blakus kāds, kas tulkos.

Visi tiek laipni gaidīti!

Plakāts