Par Cilvēka Apziņas Skolu – žurnālam “Mistērija”

SKOLA tiem, kas ir GATAVI apgūt zināšanas, kā pašiem uzņemties ATBILDĪBU par savu DZĪVI un veidot savu LIKTENI.

Skolai un mācību programmām nav piesaiste nevienai konkrētai tradīcijai, reliģijai vai kultam, taču mācību procesā apskatīti dažādi zināšanu un informācijas avoti, kas sniedz pilnīgāku redzējumu par jebkuru procesu.

Pamatzināšanu apjoms ir apkopots 3 programmās: Cilvēka Mācības, Dzimtas Mācība, Praktiskais Apziņas Attīstības kurss, par kuriem vairāk stāsta Cilvēka Apziņas Skolas dibinātājs un skolotājs Rolands Černis.

Ideja par skolas izveidošanas nepieciešamību radās, uzsākot savus apziņas paplašināšanas meklējumus.

Gadus 8-9 atpakaļ, sakarā ar vēlmi palīdzēt kādam cilvēkam sakārtot veselību, sāku interesēties par dažādām tēmām, kuras sniedzās ārpus vidusmēra cilvēka ikdienas rutīnas aktivitātēm.

 Tēmas, ko šodien daudzi dēvē par ezotēriku, reliģiju, mistiku vai maģiju. Pa dzīvi vadīja doma, ka nav neatrisināmu situāciju,  ir tikai zināšanu un izpratnes trūkums par dažādu sistēmu darbību un vienotību. Sāku iedziļināties un pētīt dažādās pasaules vadošajās reliģijās un tradīcijās, tā sauktos, svētos rakstus un citas grāmatas. Tad no vaišnavisma vēdiskās tradīcijas pievērsos slāvu – āriešu vēdiskajām tēmām, kas līdz mums ir atnākušas no tagadējās Krievijas teritorijas un sasaucas ar pagāniem piedēvētajām tradīcijām. Tajā pašā kompleksā ietilpst druīdu tradīcijas, kuras tiek piedēvētas ķeltiem un skandināviem. Tam visam klājās pāri informācija par to, ko šodien cilvēki sauc par maģiju vai okultismu. Šī kombinācija sniedza izpratni, ka katra reliģija un tradīcija uztur noteiktas sabiedriskās sistēmas, kas darbojas un ir vērstas uz kādu konkrētu, sekotājiem gan nezināmu, uzdevumu un mērķu sasniegšanu, kas nosaka sabiedrības masu virzības tendences mūsu civilizācijā. Saprotot to, rodas pašsaprotams secinājums par to, ka ir kāda augstāka, vienojoša ne – reliģiska, cita veida sistēma, uz kuras bāzes tiek veidotas visas pasaules globālās reliģijas, tradīcijas un pat valstiskās sistēmas. Sapratu, ka šī sākotnējā un universālā sistēma, kura atspoguļojas cilvēka apziņas struktūrā un nosaka cilvēces attīstības vai degradācijas tendences, tiek prasmīgi izmantota, no reliģiju un citu sabiedrību grupējošo un organizējošo sistēmu puses, lai izmantotu cilvēkresursus savu mērķu un rezultātu sasniegšanai, par ko vairums sabiedrības pat nenojauš, jo šī sākotnējā sistēma priekš nesagatavota cilvēka, iespējams, ir pārāk sarežģīta.

 Tad radās ideja, ka to visu cilvēkam ir iespēja izmantot arī savā labā, ja saprot, kā apziņa un sistēmas, kuras izmanto cilvēku apziņu, strādā. Vienīgais nosacījums – ir jāiemācās pašam strādāt ar savu apziņu, ar sajūtām, emocijām, fizisko ķermeni, prātu, karmu un pārliecībām, jo tas viss ir savstarpēji saistīts. Un tas viss ir jāpaveic situācijā, kur personīgā pieredze un senās zināšanas, ar kurām visi piedzimstam, mērķtiecīgi tiek neitralizētas un dzēstas no cilvēku apziņām. Jo tikai tā pastāvošās valstu sistēmas var manipulēt ar sabiedrības masām. Galvenais, jebkuras šodien dominējošas sistēmas uzstādījums – cilvēkam sava pieredze ir jāaizmirst, jāanulē un to panāk caur negatīvo emociju kultivēšanu sabiebrībā.  Ja nepārvaldām emocijas, nevaram pārvaldīt arī savu atmiņu un prātu.

Cilvēka Apziņas Skolas programmas ir paredzētas, lai cilvēks spētu atjaunot savu patstāvību un atbildību caur pilnvērtīgu sevis apzināšanās procesu.

Nedaudz par to, kā skolas ideja un mācību kursu izveide aizsākās:

Viss sākās ar viena vakara semināriem dažādās vietās pēc uzaicinājuma vai iedrošinājuma no paziņām: par attiecībām, enerģētiku, uzturu un citām tēmām. Atsaucība bija, bet, vadot nodarbības, atnāca izpratne, ka šādi semināri, neskatoties uz labu un pareizu informāciju, cilvēku dzīvēs nekādas izmaiņas neievieš, jo trūkst pilnvērtīgs redzējums par visu tēmu savstarpējo saikni. Tātad, nepieciešams izveidot pilnvērtīgu mācību kursu ar pēctecīgu sistēmu, jo visa informācija ir savstarpēji saistīta, un cilvēka apziņa ir jāsagatavo kādas konkrētas informācijas uztveršanai, nemaz nerunājot par izpratni. Tā radās pirmais Cilvēka Mācību kurss, kam sekoja Dzimtas Mācība un Praktiskais Apziņas Attīstības kurss.

Sākot analizēt, kas man pašam turpmāk nepieciešams, nonācu pie secinājuma, ka, lai ietu uz priekšu, lai neieslīgtu pašapmierinātības kūtrumā ar to, ka man pašam viss ir kārtībā, un esmu gudrāks par citiem šajā jomā, ir jāveido skola, ar kuras palīdzību varu dalīties ar zināšanām, kuras esmu savā dzīvē apguvis, jo tas dos pastāvīgas virzības iespēju man pašam un arī citiem līdzgaitniekiem.

Gatavojoties lekcijām, kad koncentrējos uz konkrēto tēmu, parasti sāk nākt papildinformācija. Ir stimuls gatavoties nākamajām nodarbībām, strukturēt un grupēt materiālu un zināšanas. Šinī procesā atnāk izpratne par vēl dziļākiem procesiem un nodarbību laikā saprotu, ka varu cilvēkiem izskaidrot arī plašāku informācijas apjomu nekā iepriekš esmu aptvēris. Tieši šis process  interesē mani pašu. Tas dod plašāku redzējumu un pašam ir interesanti, kāda informācija katrā reizē atnāk, kā es to pasniedzu cilvēkiem, ko jaunu sev un citiem varu pavēstīt.

Apmācību sistēma jeb skola ir izveidota tā, lai cilvēki arī pašmācības ceļā, katrs savā tempā, spētu apgūt informāciju un zināšanas. Mācības ietver apziņas struktūras iepazīšanu un tās dabīgās funkcijas un izmantošanas iespējas.

Mācību rezultātā cilvēks saprot, ka nav nekā nenovēršama, arī liktenis nav “zvaigznēs rakstīts”, neskatoties uz astroloģijas zinātni, kurā arī savulaik centos iedziļināties, jo, ja saprot, ka nav robežu apziņas attīstībai, tas nozīmē, ka nav nekādu robežu arī liktenim. Viss ir tik lielā mērā izmaināms, cik Tu pats esi gatavs uzņemties atbildību par savu dzīvi.

Pats sākums – Ieskats Cilvēka Mācību kursā:

 1. Apziņa, Prāts, Cilvēks, Psihe, Dzīves kvalitāte.

Šodien par apziņu, diemžēl, daudziem ir ierobežota izpratne. Cilvēka apziņa bieži tiek pielīdzināta prāta funkcijām, bet prāts, lai arī pietiekami sarežģīts, ir tikai viens no deviņām apziņas komponentēm. Apziņu asociē ar prāta funkcijām vairāk tie, ko mēs šodien saucam par psihologiem. Taču, Psiholoģija ir zinātne par Dvēseli un, runājot tikai par prātu, tiek spēcīgi ierobežota Dvēseles izpratne un attiecīgi arī izpratne par apziņu.

 1. Sabiedrība, Pārvaldīšana, Attīstība, Globālie procesi, Ģimene, Cilvēktiesības, Atbildība, Demokrātija.
 2. Sabiedrības strukturēšana, Cilvēcības iznīcināšana, Attīstība, Senču zināšanas.
 3. Sieviete, Vīrietis, Ģimene, Enerģētika, Attiecības dažādos apziņas līmeņos.
 4. Uzturs, Vide, Organisms, Uztura ietekme uz apziņu.

Apzināta uztura atšķirība no ēšanas – uzturs ir daudzveidīgs – komunikācija, gaiss, ūdens, pieskāriens, kas dod vai saņem enerģijas impulsus. Uztura mācībā skaidrojam pamatprincipus, kuri nosaka, ko daba paredzējusi cilvēka uzturam un ko citu būtņu uzturam, ar acīmredzamiem faktiem un piemēriem par cilvēka organisma uzbūvi, ko šodienas sabiedrībai ir grūti pieņemt.

 1. Cilvēka energoinformatīvās sistēmas pamati, ķermeņi un to funkcijas. Čakras smalkās struktūras, kā tās saistītas ar cilvēka dzīvi, iespējām.

Pašlaik formējam jaunu klātienes mācību grupu Cilvēka Mācību kursam, kuru sāksim Aprīlī.

Tie, kas gatavi padziļinātāk izprast cilvēka dzīvi un savas rašanās avotu un iemeslu, apgūst Dzimtas Mācības kursu, kurā iepazīstam struktūru, sistēmu, kas dod iespēju dzīvot uz zemes, apskatām aspektus, kādā veidā cilvēka dzīvība šeit ienāk, kā pilda savas funkcijas, kā ir saistīta ar dzimtu un ar citām sociālajām sistēmām, ko saucam par reliģiju, valstu, modes tendenču un citiem egregoriem – mākslīgi izveidotām energoinformatīvām sociālām sistēmām.

 1. Dzimta, Mērķi, Spēks, 7 paaudzes, Attīstība un vecums, Mūža ilgums.
 2. Algoritmi, Struktūra, Kastas un Apziņa, Egregori, Dvēseles iemiesošanās, Aborti, Dzimtas tēvs.
 3. Asinis, Karma, Programmas, Dzimumakts, Dzimtas māte, Dzimtu tiesības, Dzimtas spēks, Vārds.
 4. Brīvība, Apziņas manipulēšana, Ilūzijas, Rāmji, Vainas sajūta, Morāles normas, Gaisma – Tumsa, Dievi, Mīlestība, Zināšanas.
 5. Mantojums, Likteņa programmēšana, Dzimtas atmiņa, Dzimtas stiprināšana, Bārda.
 6. Lāsti, Atbildība, Aizsardzība, Piedošana, Ziedošana, Kontakts ar dzimtu.

Kad šie divi kursi apgūti, ir iespēja uzsākt Praktisko Apziņas Attīstības kursu.  Kopā ir 9 sevis apzināšanās līmeņi. Taču 8. un 9. ir paredzēts tiem, kuri vēlēsies sasaistīt savu dzīvi tieši ar apziņas procesu padziļinātu izpratni, realitātes kontroles padziļinātiem mehānismiem vai, citiem vārdiem, apziņas attīstību ārpus mūsu sociālās pasaules ietvariem. Jau pilnvērtīgi apgūstot pirmos 3 līmeņus, cilvēks vairs nekad nespēs būt tāds, kā bija iepriekš, jo viņa pasaules redzējums radikāli izmainās. Apgūstot pirmos 7 līmeņus, cilvēks iegūst iespēju pārvaldīt savus apziņas procesus, kas paver neierobežotas iespējas viņa dzīvē, kā arī iedod pilnvērtīgu izpratni par to, ko nozīmē atbildība.

Tas ietver sevis apzināšanos:

 1. Fiziskajā līmenī;
 2. Sajūtu līmenī;
 3. Emociju līmenī;
 4. Prāta līmenī;
 5. Pieredzes līmenī;
 6. Vērtību līmenī;
 7. Savas Būtības apzināšanās un iepazīšana;
 8. Dabas līmenī;
 9. Visuma Likumu līmenī.

Pakāpeniski apgūstot praktisko mācību kursu, dzīve kļūst skaidrāka un vienkāršāka, bet pats cilvēks paliek sarežģītāks. Visiem saviem studentiem jeb skolniekiem saku: „Rēķinieties ar to, ka, uzsākot šo kursu, Jūs neapmeklēsiet vairs citas mācības, jo Jums pašiem kļūs skaidras galvenās likumsakarības, pēc kurām izsecināt jebkurus dzīves procesu rezultātus. Tas būs tikai jūsu pašu vēlmes jautājums, jo jums veidosies Pasaules kopainas redzējums un, sasniedzot to, katrs pats spēsiet nodot savas zināšanas un redzējumu citiem”.

Tiem, kuri, sasniedzot atbilstošu līmeni, izrādīs interesi, būs iespēja kļūt par pasniedzējiem – konsultantiem. Šim nolūkam ir paredzēts speciāls apmācību kurss, kurā attiecīgās tēmas tiek aplūkotas padziļinātāk: – daba, sociums, cilvēces pastāvēšanas pamatprincipi, uz kā balstās dziedniecība un citi elementi, ko pat šodien, iespējams, neizprot daudzi no tiem, kuri sevi sauc par dziedniekiem vai pasniedzējiem. Šobrīd mūsu skolā ir trīs jauni cilvēki, kuri pamazām sāk iepazīstināt ar sevi un lasīt atsevišķus kursus, kā arī sniegt konsultācijas.

Vasarā, no 19. – 22. jūlijam, Madonas apkārtnē būs četru dienu Apziņas nometne. Šī būs jau 4.nometne. Ja esi gatavs iepazīt sevi un strādāt ar saviem apziņas procesiem – piebiedrojies! Šo četru dienu laikā notiks praktiskas nodarbības un aktivitātes, kā arī tiks skaidroti teorētiskie aspekti un raisīsies dialogi – vērsti uz savas apziņas un iekšējā potenciāla atklāšanu.

Kā augšā, tā apakšā, kā iekšā, tā ārā, taču ne visi saprot, ko tas nozīmē. To arī mācāmies, kā tas ir. Kā darbojas cilvēka apziņas struktūra, tā arī darbojas visa pasaule, kurā cilvēks dzīvo. Viss mazais atspoguļojas lielajā. Tas ir viens no obligātajiem pamatprincipiem, ko ir jāapgūst, lai spētu izprast savu būtību un apziņas struktūru.

Ja esi gatavs uzņemties atbildību un veidot savu dzīvi apzinātu un tādu, kā vēlies – gaidām Tevi!

Kontaktinformācija interesentiem:
E-pasts: info@cilveki.com