Sevis degradācija – narkotiskas vielas.

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.