Sistēmas virzība. Vardarbība. Novecošana. Būtība. Sevis realizācija un ilūzijas.

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.