Sistemātiska apziņa, degradācija, ļaunums – labums

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.