Vai darbs ar atmiņu padara apzinātāku?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.