Vai domu apurēšana = apzinātība?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.