Vai paškontrole = Apzinātība?

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.