Zemes pirmelementa aktivizēšanās

Sveiciens visiem!

Tuvojas zemes pirmelementa aktivizēšanās svētki 5. maijā, un specifisks kulminācijas moments būs 7. maijā, iestājoties pilnmēnesim.

Šī ir diezgan spēcīga kombinācija, kas noteiks mūsu materiālās pasaules virzību un mūsu izvēli, uz kuru virzīsimies paši.

Rēķināmies ar pastiprinātiem emocionāliem pārdzīvojumiem; – seni aizvainojumi, sociālās nesaskaņas un netaisnības, ja tādas mīt jūsu zemapziņā un nav izprastas personīgās pieredzes ietvaros. Līdz ar to jārēķinās, ka šīs emocijas var traucēt domāt un pieņemt lēmumus, ko būtu vēlams izdarīt pareizi šajā periodā, jo tas ir tas, kas noteiks jūsu materiālo realitāti nākamajam gadam. Esat uzmanīgi ar to, kā veidosiet savu materiālo realitāti: – te neiet runa tikai par finansiālo labklājību, bet gan par fizisko vidi, kādu formējat savai dzīvei.

Principā viss 2020. gads ir par to, kādu izvēli izdarīs civilizācija. Vai pieņemsim augstāka līmeņa enerģētiskās iespējas, vai turpināsim tehnoloģisko virzību, attīstot kodolenerģētiku un izmantojot digitalizāciju pilnīgas kontroles ieviešanai. Tādejādi mēs atdodam savas pašnoteikšanās tiesības tehnoloģiju rokās, kas pašsaprotami cilvēces pastāvēšanu ved uz pilnīgu iznīcību, kā tas ir noticis ar iepriekšējām civilizācijām, kuras pašas sevi nolēma iznīcināt, neizprotot savas izdarītās izvēles.

Tāpēc ir svarīgi atrasties stabilā apziņas stāvoklī (bez bailēm, bez aizvainojumiem, bez emocionālām svārstībām un fanātisma) un pieņemt savu ilgtermiņa materiālās realitātes formēšanas lēmumu. Tieši tāpēc arī veicām darbības un praktiskās koku stādīšanas aktivitātes, kas norāda uz mūsu lēmuma pieņemšanas virzienu, lai šinī brīdī būtu vieglāk saprast, kuru pusi katrs mūsu pasaules iemītnieks ieņems. Šeit nav svarīgi kādu pārliecināt par to, kas ir labi vai slikti, – katram būs savs redzējums atbilstoši savam fiziskajam (veselības) stāvoklim, emocionālajai stabilitātei un pārējo augstāko apziņas līmeņu frekvenču īpatsvaram. Šeit ir svarīgi, vai esi gatavs uzņemties atbildību par sevi vai nē, un atbilstoši no tā arī tiksi virzīts pa dzīvi. Ar atbildības uzņemšanos ir jāsaprot gatavību stāties pretī jaunajam nezināmajam, nevis turpināt paātrinātā tempā ieviest vecās tehnoloģijas – Teslas, čipošanas/vakcinācijas, 5Ga, globālā tīkla kontrole, kas liecina par baiļu un fanātisma īpatsvaru mūsdienu sabiedrībā. Tas nozīmē, ka ir cita veida “tehnoloģijas” (tās var saukt par apziņas tehnoloģijām), ar kuru palīdzību var tikt pārveidota mūsu materiālā realitāte. Lūk, tas ir jaunais pasaules redzējums, kuru mums piedāvā noformēt, lai apziņas attīstība turpinātos, nevis dotos recesijas virzienā, ko piedāvā mūsdienu pasaules dominējošas tenences.

Lai varētu vieglāk izdarīt savu izvēli, ir jāatceras, ka vienīgais, kas pastāv, vienmēr ir jūsu garīgās izaugsmes pieredze, – apzinātība un apziņas paplašināšana. Viss pārējais ir pārejošs.

Lamāt valdību ir bezjēdzīgi, jo tā atspoguļo sabiedrības masu apziņas tendences, par cik pati masa tādu valdību ir izvēlējusies, pat tad ja kāds uzskata ka ir balsojis par citu kandidātu. Vienīgais jēdzīgais risinājums ir darbs ar sevi un sevis pilnveidošana katram savā līmenī. Un kad tas ir paveikts, vienoties kopīgā virzībā. Jo ilgāk vilks garumā ar pašizaugsmes procesu, jo mazākas iespējas kaut ko kopīgi paveikt.

Ar 7. maija pilnmēnesi jāsaprot, ka tad ir emocionālā kulminācija tiem procesiem, kurus aizsākāt periodā no 23.-26. aprīlim, līdz ar to varat rēķināties ar savu emocionālo stāvokli uz šo laiku. Šajā laikā tas viss tiks izcelts virspusē. Mēness ir katalizators tam, lai šajā laikā mēs ieraudzītu ārpusē – materiālajā pasaulē to, ko paši sevī nevēlamies atzīt, vai no kā baidāmies.

Šis laiks būs kā garīgā atkailināšanās, kas parādīs cilvēkam viņa paša patiesumu un spēju būt apzinātam sociāli kairinošā vidē. Tas viss vajadzīgs, lai cilvēks apzinātos tās kvalitātes, ar kurām viņš spēs formēt savu turpmāko materiālo realitāti.

Šis laiks ir jūsu spēcīgāko vēlmju izpausmes laiks, bet atceramies, ka – jo apzinātāks cilvēks, jo mazāk vēlēšanos tam būs. Jebkuras vēlmes apziņā radīs sānsveri, pie tam, ja tās izpaužas tik spēcīgā astroloģisko un dabas procesu laikā. Tāpēc mācāmies realizēt savas vēlmes nosvērtā apziņas stāvoklī, vai arī mācāmies izprast vēlmju cēloņus, lai to skaits mazinātos, novedot līdz tam, ko mūsu būtība patiesi vēlas!

Izvērtēsim savas bailes un vērtību sistēmu, lai pilnvērtīgi un atbilstoši materializētu savu realitāti!

Rolands Černis

01.05.2020