Zināšanas, gara spēks un praktiskās izmaiņas dzīvē.

No Cilvēka Apziņas Skolas Cilvēka Mācību lekcijām.