Cilvēka mācību kurss (21h50min)

Mācību kurss ir pieejams video lekciju formātā.

Nodarbību laikā ieskatīsimies teorētiskajos apzinātības un cilvēcības aspektos, kā arī izskatīsim praktiskos momentus mūsu dzīvē. Tāpat arī apgūsim dažādus apzināta dzīvesveida veicināšanas pamatinstrumentus.

 1. nodarbība – Apziņa (2h51min)
  – Kas ir apziņa?
  – Ar ko atšķiras prāts no apziņas? Un ko māca mūsdienu “apzinātās” dzīves treneri?
  – Kādas kļūdas pieļauj apziņas meklētāji?
  – Kas ir cilvēks?
  – Apziņas līmeņi, dzīves kvalitātes līmeņi – psihotipi.
 2. nodarbība – Sabiedrības ietekme uz indivīda attīstību un Sabiedrības dabīgie strukturēšanas un attīstības instrumenti (2h39min)
  – Kas ir tas, kas nosaka mūsdienu sabiedrības un indivīda potenciālu uz attīstību vai degradēšanu?
  – Vai ir iespējams vairumam mūsdienu sabiedrības piekopt pilnvērtīgu un veselīgu dzīvesveidu pastāvošajā sabiedriskajā iekārtā?
  – Kā veidojas cilvēka iekšējais vērtību sistēmu konflikts?
  – Kādi aspekti ietekmē sabiedrības psihi un tās spēju pilnveidoties?
  – Vai ir iespējams ietekmēt globālos sabiedrības procesus?
  – Kā sabiedrība un mēs, kā tās sastāvdaļa, tiekam pārvaldīti?
  – Kurš atbild par mūsu, mūsu ģimenes, tautas un cilvēces dzīves kvalitāti?
  – Kas ir cilvēka dabīgās tiesības? Vai tās mūsdienās tiek pārkāptas?
  – Ko mēs zinām par agrāko laiku sabiedriskajām iekārtām? No timokrātijas līdz tirānijai? Kas ir demokrātija, kas monarhija?
  – Ko mēs saprotam ar pilnvērtīgu sabiedrības vienību?
  – Kas ir ģimene?
  – Kas ir atbildība? Kā izšķirt atbildības attīstības stadijas?
  – Dabīgie sabiedrības attīstības instrumenti;
  – Senču zināšanas sabiedrības strukturēšanā un pašpārvaldē.
 3. nodarbība – Mūsdienu Cilvēcības iznīcināšanas instrumenti (2h28min)
  – Mūsdienu Cilvēcības iznīcināšanas instrumenti;
  – prakses: darbs ar uzmanību un elpu.
 4. nodarbība – Attiecību enerģētika un apzināta ģimenes veidošana (2h30min)
  – Ģimene un tās būtība – jēga;
  – Sievietes un Vīrieša partnerattiecību enerģētiskie procesi.
  – Partnerattiecību kvalitātes dažādos apzinātības līmeņos. Sekas.
 5. nodarbība – Apzināts uzturs (3h20min)
  – Kas ir apzināts uzturs?
  – Ar ko atšķiras apzināts uzturs no mūsdienu uztura tendenču fanātisma?
  – Kā uzturs ietekmē vidi, kurā mēs dzīvojam?
  – Kā uzturs ietekmē mūsu dzīves kvalitāti?
  – Mūsu organisms, kā karaļvalsts.
  – Uztura saikne ar mūsu apziņas procesiem.
 6. nodarbība – Baltā cilvēka energoinformatīvās sistēmas pamati (2h53min)
  – Baltā cilvēka energoinformatīvās sistēmas uzbūve (9 galveno energoinformatīvo centru sistēma);
  – Energoinformatīvie centri to izvietojums, ietekme un nozīme;
  – Energoinformatīvo ķermeņu (struktūru) nozīme un darbību būtība;
  – Sistēmas neizpratne vai viltus mācību sekas – ietekme uz uztveri un apziņu.
 7. nodarbība – Vīrietis un Vīrišķība (2h7min)
  – Cik daudz šodienas vīrietis pazīst vīrieša dabu? Vai šodienas vīrieši saprot atšķirību starp vīrieša dabu un mūsdienu sociumā pieņemto vīrišķības tēlu?
  – Kas ir tas būtiskais, kas vienmēr ļaus nenomaldīties un līdz ar to nepazaudēt savu piepildījuma sajūtu un gandarījumu par savu nodzīvoto dienu, gadu, mūžu.
  – Vīrišķība partnerattiecībās.
 8. nodarbība – Sieviete un Sievišķība (3h2min)
  – Kas ir tas būtiskais, kas sievietei ļauj nenomaldīties šodienas sociālajā vidē un nepazaudēt savu piepildijuma sajūtu un gandarījumu par nodzīvoto dienu, gadu un mūžu?
  – Sievišķība partnerattiecībās.
  – Ar ko sākt un kur virzīties?

Ir iespēja iegādāties video mācību kursu rakstot uz e-pastu: info@cilveki.com.

Maksa: 200 EUR

*** Atsauksmes no skolas studentiem iespējams apskatīties ŠEIT ***