Dzimtas mācības kurss (18h29min)

Ievadseminārs: https://youtu.be/tSEWzs8XHsY

Ja līdz šim vēl nav sanācis apgūt Dzimtas Mācību kursu klātienē, tagad un turpmāk ir iespēja to iegādāties un izzināt video formātā.

Dzimtas Mācību kursa programmas ietvaros:

 1. nodarbība – Kas ir Dzimta? (2h43min)
  – Kas ir Dzimta?
  – Kādi ir Dzimtas Mērķi?
  – Dzimtas Spēka ietekme mūsu dzīvē?
  – 7 paaudzes;
  – Dabā paredzētais mūža ilgums;
  – Dzimtā paredzētie apziņas un dzīves attīstības etapi atbilstoši cilvēka vecumam.
 2. nodarbība – Dzimtas algoritmi un struktūras (2h55min)
  – Dzimtas struktūras vieta mūsdienu sabiedrībā;
  – Apziņa un kastu sistēmas saikne ar dzimtas tradīcijām;
  – Svēto un mocekļu kanonizēšana;
  – Kur glabājas zināšanas?
  – Egregoriālo struktūru hierarhija;
  – Kā notiek dvēseles iemiesošanās un ar ko dvēsele nodarbojas atrodoties mātes klēpī?
  – Abortu sekas;
  – Dzimtas tēvs.
 3. nodarbība – Dzimtas algoritmi un struktūras (3h33min)
  – Dzimtas asinis, dzimtas karma un dzimtas programmas;
  – Dzimumakta nozīme dzimtas informatīvajā struktūrā;
  – Dzimtu dominēšanas algoritmi – sieviete, vīrietis un bērni;
  – Dzimtas māte – Viņas funkcijas un kā viņu atpazīt?
  – Dzimtas ķermeņa struktūra un resursu sadale;
  – Indivīdu apziņas specifika dažādos dzimtas struktūras līmeņos;
  – Kastu apziņas attīstības līmeņi, kas ir vairums mūsdienu mākslinieki un garīgie skolotāji?
  – Apziņas attīstība un provokācijas;
  – Vārda maiņas ietekme uz cilvēka dzīvi;
  – Zemes Dzimtām pieejamās pamattiesības?
  – Dzimtas spēka un tiesību sadales algoritmi – kur plūst dzimtas spēks?
  – Kā dzimtas zaudē spēku plūsmas un tiesības?
 4. nodarbība – Egregori un Brīvība (2h56min)
  – Kā egregoriālās struktūras manipulē ar cilvēku apziņu un uztveri?
  – Priekš kam cilvēka apziņai nepieciešamas konstantes?
  – Kā egregoriālā struktūra nodrošina ilūziju par garīgo attīstību?
  – Kā veidojas apziņas rāmji?
  – Kā mēs sevi pašidentificējam?
  – Vainas sajūta, morāle un ētikas normas, kas neļauj cilvēkam attīstīties;
  – Kas ir gaismas darbības principi un kas ir tumsa?
  – Egregoru informatīvais lauks un kā tajā iekļaujas cilvēki;
  – Kā iziet no egregoriālo struktūru ietekmes un atgriezties pie senākiem spēkiem?
  – Kā izpaužas seno Dievu apziņa;
  – Apziņas loma cilvēka brīvības līmeņa noteikšanā;
  – Kā veidojas tiesību plūsmas un kā tās var iegūt?
  – Kas ir mīlestība un kas ir zināšanas?
  – Kā atrast savu spēku – aizbildni – Dievu?
 5. nodarbība – Dzimtas spēka atgūšana (2h44min)
  – Kas ir dzimtas mantojums? Kā to vairot un kapēc to izšķērdē?
  – Turpinājums – kā veidojas tiesību plūsmas un kā tās var iegūt?
  – Dzimtas spēka aktivizēšana;
  -Dzimtas likteņa pārprogramēšanas priekšnosacījumi;
  – Kas traucē dzimtas atmiņas atmodināšanu?
  – Kā iegūt vairāk enerģiju, un kā nezaudēt enerģiju?
  – Kas stiprina jebkuru dzimtu?
  – Priekš kam vīrietim aug bārda? Kāpēc mūsdienās vīrietis ar bārdu ir retums?
 6. nodarbība – Dzimtas lāsti un lāsti dzimtā (3h38min)
  – Ģimenes problēmu saikne ar likteņa izvēli sievietes dzīvē, vai kā veidojas dzimtas iekšējie lāsti?
  – Kāds sakars mūsu dzīves biedra izvēlei ar lāstiem?
  – Zināšanu trūkums nemazina atbildību un var novest pie procesa, ko sauc par lāstu;
  – Lāsts – aizsardzības un līdzsvara mehānisms;
  – Dzimtas iekšējā lāsta protokols;
  – Kas var uzlikt lāstus?
  – Par ko liek lāstus?
  – Dzimtas lāsts;
  – Vai piedošana ir kaut kas labs?
  – Cik svarīga ir apziņas hierarhijas ievērošana? Kādi riski rodas, ja to neievēro?
  – Kā pasargāt sevi un dzimtu no lāstiem?
  – Kā kontaktēt ar dzimtas pamatlicēju?
  – Ziedot vai neziedot?

Iepriekš informējam, ka visas tēmas ir savstarpēji saistītas (nav jēgas klausīties nākamās nodarbības, nenoklausoties iepriekšējās), līdz ar to, kurss ir jānoklausās paredzētajā secībā.

Ir iespēja iegādāties video mācību kursu rakstot uz e-pastu: info@cilveki.com.

Maksa: 150 EUR

*** Atsauksmes no skolas studentiem iespējams apskatīties ŠEIT ***