Skola

Cilvēka Apziņas Skola – tiem, kas ir GATAVI apgūt zināšanas, kā pašiem uzņemties ATBILDĪBU par savu DZĪVI un veidot savu LIKTENI.

Skola piedāvā iespēju apgūt zināšanas, kas ļaus pilnvērtīgi izprast jebkuru dzīves jomu, bez fanātisma un reliģiozām tendencēm:

  • Apziņa – sevis apzināšanās
  • Sabiedrība, sociālā mijiedarbība un pārvaldība
  • Cilvēcība
  • Izaugsme – attīstība
  • Liktenis, karma
  • Attiecības, ģimene, dzimta
  • Uzturs, veselība
  • Enerģētika un informācija – ekstrasensorika
  • Citas tēmas, ar kurām cilvēks saskaras dzīves laikā un ārpus tās.

Ikviens Cilvēks var apgūt attiecīgā līmeņa zināšanas un izpratni atbilstoši savam apziņas līmenim – sākotnēji apgūstot vieglāk uztveramo informāciju, pakāpeniski iedziļinoties dzīves procesos. Šāds mācību process dod iespēju laika gaitā izkopt un pilnveidot savus apziņas procesus, līdz ar to veicina atbildības izaugsmi. Visa mācību informācija un prakses papildina viena otru bez pretrunām. Šis zināšanu ceļš dod iespēju sakārtot un atbrīvoties no viltus teorijām un hipotēzēm, dodot iespēju papildināt un sakārtot savu pasaules ainu.

Cilvēka Apziņas Skola ir izveidota balstoties uz dabīgiem cilvēka apziņas attīstības principiem. Tā, kā cilvēka apziņa pakāpeniski tiek izkopta un piepildās ar saturu, vēlāk meklējot realizāciju, tā arī mūsu skolas studentu briedums un apziņas līmenis, sasniedzot attiecīgo atbildības pakāpi, meklē iespēju pašapliecināties, palīdzot citiem ieraudzīt to, ko paši iepriekš neredzēja. Līdzko ir sasniegta pirmā pilnīgā un apzinātā pasaules kopainas uztvere – meklētājs ir kļuvis par skolotāju tiem, kuri vēl ir ceļā uz to.

Dabā un visumā ir hierarhija, ko nosaka apziņas plašums, dziļums un spēja to pārvaldīt, tāpēc arī Cilvēka Apziņas Skola, sekojot šiem principiem, ļauj uzņemties atbildību studentiem, kuri ir gatavi palīdzēt citiem – kļūstot par skolotājiem vai konsultantiem. Līdz ar to skolā nav svarīga Tava iepriekš saņemtā valstiski atzītā vai neatzītā, profesionālā vai neprofesionālā izglītība, diplomi un tituli, taču ir liela nozīme Tavai spējai redzēt realitātes un jebkuru procesu kopainu un dziļumu, kam, pašsaprotami, arī jāatspoguļojas Tavas dzīves kvalitātēs.  Citiem vārdiem – svarīgākais, ar ko atbildīgs cilvēks var dalīties, ir viņa veselums – spēja redzēt veselo, spēja saskatīt nepilnības un zināšana, kā jebkuru procesu padarīt pilnīgu.

Ja Tevi izaugsme pēc šādiem principiem uzrunā – esi laipni gaidīts!

Cilvēka Apziņas Skola